System Dashboard

Hvis du vil flytte et element, velger du med mellomromstasten og flytter med Ctrl/Cmd + piltastene